شرکت اندیشه پایدار سلامت (نماینده انحصاری فروش شرکت پنطامد)

  موبایل :۰۹۳۳۴۱۹۷۹۰۹  (سرکار خانم کلهر)

 تجهیزات پزشکی فراطب یزد (نماینده فروش در استان یزد)

تلفن: ۳۶۳۶۰۱۲۴-۰۳۵  موبایل: ۰۹۱۳۳۵۵۴۳۴۵  (جناب آقای رحیمیدل)

شرکت مهر تجهیز سولدوز (نماینده فروش در استان آذربایجان غربی)

شماره تماس: ۳۲۲۳۶۷۶۹-۰۴۴    موبایل :۰۹۱۴۱۴۶۵۳۵۰  (جناب آقای احمدی )

 شرکت سبحان امین طب (نماینده فروش در استان همدان )

شماره تماس :  ۶۶۱۷۷۳۳۶ -۰۸۱       موبایل : ۰۹۱۸۱۱۱۴۸۸۳

تجهیزات پزشکی رادین طب ارومیه (نماینده فروش در استان آذزبایجان غربی)

   شماره تماس :۳۳۴۶۱۸۳۸-۰۴۴          موبایل :۰۹۱۴۴۴۸۰۹۴۰ (جناب آقای فاروقی )

تجهیزات پزشکی پارس (نماینده فروش در قم)

   شماره تماس :۳۲۹۱۳۳۷۳-۰۲۵          موبایل :۰۹۱۲۷۵۴۹۵۱۴ (جناب آقای رحیمی )