شرکت یوبان طب پرنیان (نماینده انحصاری در استان فارس)

شماره تماس: ۸ – ۰۷۱۳۶۲۸۷۶۳۷  موبایل : ۰۹۱۷۱۱۹۵۰۹۶ (سرکار خانم واحدی)

شرکت مهندسی پزشکی تجهیز پیشرو (نماینده انحصاری در استان قم)

تلفن: ۳۶۶۳۷۸۲۷-۰۲۵  موبایل: ۰۹۱۲۵۳۹۶۰۶۰  (جناب آقای برازنده)

شرکت مهر تجهیز سولدوز (نماینده انحصاری در استان آذربایجان غربی)

شماره تماس: ۲۲۴۲۴۴۴-۰۴۴۱ (جناب آقای احمدی و قویدل)