* توجه * به موارد زیر توجه کنید
1- لطفا در هنگام درخواست چست لید به نوع (بزرگسال،تست ورزش و اطفال) دقت فرمایید
2-هزینه حمل به عهده مشتری است

درخواست کننده (الزامی)

نام درخواست کننده (الزامی)

نام و نام خانوادگی مسئول درخواست (الزامی)

شماره تماس و فکس (الزامی)

ایمیل

نوع کالا (الزامی)

تعداد کارتن (هر کارتن چست لید 1200 عدد و هر کارتن فیکساتور 100 عدد می باشد)